DataCenter Site Engineer

Introductie

Regio Brabant – ploegendienst

Vast contract – Salarisindicatie op aanvraag

Minimaal MBO Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde

VCA en NEN3140 zijn een pré

Organisatie

DC People is de detacheringsspecialist voor de datacenter sector. Wij zijn een zeer snel groeiend bedrijf dat is ontstaan om de vraag naar goede professionals binnen de datacenter sector te beantwoorden. Wij leveren professionals van één dag tot meer dan één jaar. Op dit moment zijn wij op zoek naar starters en ervaren datacenter professionals met een afgeronde MBO-opleiding (het liefst niveau 4) met raakvlak in de elektrotechniek, werktuigbouwkunde en de installatietechniek.

Functie

Onderhouden van uiteenlopende apparatuur/installaties en verlenen van overige diensten t.a.v.verhuizingen, mutaties en inventarisatieprojecten en servicegerichte activiteiten entoezichthouden c.q. ondersteunen van de klantgerichtheid.

Je functioneert onder leiding van een Projectleider/Service Level manager.


De werkzaamheden bestaan uit:


Algemeen

 • Ontvangt opdrachten voor preventief onderhoud, reparaties of storingen.Aanvullende schema’s en eventuele overige technische informatie zijn vaak slechts in beperkte mate aanwezig
 • Werkt ook regelmatig aan de hand van beperkte technische informatie
 • Is eventueel ook betrokken bij het meedenken in vereenvoudiging van de processen

Werkzaamheden

 • Onderhoud de contacten met de opdrachtgevers m.b.t. de gemaakte afspraken.
 • Geeft technische ondersteuning bij uitbreiding en mutaties op bestaande netwerken.
 • Voert het werk zelfstandig uit en coördineert voorkomende werkzaamheden.
 • Geeft gebruikersinstructie
 • Adviseert inzake technische wijzigingen en laat nieuwe opdrachten verwerken tot offerte i.o.m. back office
 • Voert werkzaamheden uit bij verhuizingen en inventarisaties
 • Verzorgt service-rapportage, inspectierapporten en opleveringsprotocol

Overig

 • Neemt algemeen geldende en bedrijfseigen voorschriften, richtlijnen en proceduresin acht met betrekking tot kwaliteit, arbo en milieuzorg.
 • Handelt alle voorkomende werkzaamheden af waarvan de kaders vastgelegd zijn inde service-overeenkomsten en besproken zijn met de Projectleider
 • Onderhoudt materiaal en gereedschappen.
 • Bewaakt materiaalverbruik en plaatst bestellingen.
 • Voert diverse administrerende en registrerende taken uit.

Bovenstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en nieteen uitputtende opsomming. De vervuller van deze functie is dan ook gehouden allevoorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Functie-eisen

Complexiteit

 • Technische functie die gericht is op reparatie, onderhoud en storingsopheffing. Het betreft uiteenlopende toegepaste informatietechnologie. Wordt daarbij geconfronteerd met veel(technische) deelgebieden. Geeft technische adviezen en gebruikersinstructie. Voert registrerende taken uit. Een hoge mate van accuratesse is vereist. Tijddwang komt voor in verband met ondermeer een tijdige oplevering. De vereiste kennis is naar inhoud en nivo gelijkwaardig aan MBO, aangevuld met een vaktechnische opleidingen, praktijktrainingen en certificaten VCA en NEN 3140. Vaktechnisch bijblijven is van belang.

Zelfstandigheid

 • Deelt de tijd zelf in en bepaalt deels ook zelf de prioriteiten. Geeft zelf inhoud aan de aanpak.
 • Het zoeken en vinden van technische oplossingen vereist initiatief en inventiviteit. Werktbinnen de geldende NEN-richtlijnen. Storingsopdrachten kunnen zich tussentijds opdringen enworden doorgaans zelfstandig uitgevoerd. Het probleemniveau vereist een jarenlange ervaring.
 • Heeft regelmatig intensieve contacten met leidinggevenden, directe collega’s enstafmedewerkers. Geeft eventueel (operationeel) leiding aan een onderaannemer.

Afbreukrisico

 • Foutieve inschatting van storingsbronnen en complexiteit van installaties of reparaties kunnenzorgen voor hoge kosten en niet tijdig storingsoplossing of oplevering. Een en ander kan leidentot ernstige financiële schade, claims en schade aan het bedrijfsimago.
 • Tijdig herstel is vaak nietmogelijk.
 • Klantencontacten en contacten met leveranciers en anderen zijn van belang voor een optimaleservice.
 • Discretie kan vereist zijn ten aanzien van bijvoorbeeld garantievoorwaarden ofklachtenpatronen.

Fysieke aspecten

 • Werkt meestal binnen op locatie bij klanten. Buitenwerk kan voorkomen. Werkt ookbuiten normale werktijden. (nacht/weekend). Er kan enige hinder worden ondervonden vanondermeer lawaai en wisselende temperaturen. Eventueel wordt gewerkt op moeilijkbereikbare plaatsen of in kleine ruimtes.
 • Het risico van ondermeer snij- of knelwondjes isaltijd aanwezig.
 • Eventueel is er sprake van intensieve verkeersdeelname.

Vitale gedragscompetenties:

 • Organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Overtuigingskracht
 • Besluitvaardigheid
 • Delegeren

Aanbod

DC People biedt een uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en mooie bonus.

Inlichtingen

Godfried Teunissen

+31 20 820 3018

info@dc-people.nl

Sollicitatie

Godfried Teunissen

+31 20 820 3018

info@dc-people.nl

Solliciteren

DC-people