DC Risk and advisory header

On demand experts.

Cybersecurity & advisory
Cybersecurity & advisory

On demand experts.

Datacenter Cybersecurity & Advisory 

Door de bundeling van krachten op het gebied van datacenter technische infrastructuur is een multidisciplinair team samengesteld, die zich richt op datacenter risicomanagement en advies. Ons team bestaat onder andere uit datacenter specialisten (beheer & ontwerp), cybersecurity experts, IT & OT risk managers en IT & OT auditors.

De huidige trend in datacenter risicomanagement laat een toename zien in het bedreigingsniveau met name in de Operational Technology (OT). Waar IT zich bezig houdt met het automatiseren van de informatieverwerking, richt OT zich op het automatisch aansturen van machines. Vanuit de historie zijn IT en OT twee gescheiden werelden zowel fysiek, als op gebied van kennis en type personen dat in die omgevingen werkt.

DC Cyber security piraat in code

OT-omgevingen draaiden veelal lokaal op eigen hard- en software. Met het koppelen aan de IT wordt het beheer veel efficiënter, maar zal de IT en OT omgeving met elkaar moeten samenwerken. Bovendien wordt de OT omgeving kwetsbaarder doordat deze digitaal bereikbaar wordt voor derden.

“41% of the ransomware attacks identified targeted organizations with operational technology (OT) networks.”

(bron: FireEye)

Cybercriminelen en Staats hackers richten zich wereldwijd met succes op kritieke infrastructuur waaronder datacenters. Met de toename van het aantal cyberaanvallen is het goed ondernemerschap om uw organisatie tijdig door te lichten op cyberkwetsbaarheden waaronder de OT omgeving.

Ons team helpt bij het doorlichten van uw organisatie met cyberrisicobeoordelingen en naar aanleiding hiervan het aan aanpassen van uw infrastructuur en beveiligingsbeleid.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een afspraak!