dc-people background banner Detavast. Detavast.

Risicoloos het beste datacenter personeel.

Risicoloos het beste datacenter personeel.

Wil je flexibel blijven als bedrijf, zonder daarbij continuïteit te verliezen. Of wil je meer zekerheid over verwachtingen en prestaties. Dan is een detavast constructie voor personeel bij DC People een geschikte oplossing.

Een detavast constructie is een overeenkomst waarbij een professional van DC People voor een van tevoren afgesproken periode ingehuurd wordt. Deze constructie geeft je als opdrachtgever de tijd om te onderzoeken of de potentiële medewerker presteert naar verwachting. In een dergelijke constructie is de datacenter professional in dienst bij DC People. Het is mogelijk de datacenter professional daarna in vaste dienst te nemen zonder extra kosten.

Detavast constructies verschillen per opdrachtgever en worden dus op maat gemaakt.

De voordelen van een detavast constructie op een rij:

  • Behouden van flexibiliteit en continuïteit;
  • Ruime beoordelingsperiode van onze datacenter professional;
  • DC People neemt naast de risico’s de administratielasten gedurende de afgesproken periode uit handen.