dc-people background banner

Projectbasis.

Projectbasis.

Versterking waar en wanneer jij het nodig hebt. Versterking waar en wanneer jij
het nodig hebt.

DC People detacheert ook op projectbasis datacenter professionals op alle kennis- en ervaringsniveau’s. Onze professionals zijn gespecialiseerd op een integraal en vitaal onderdeel binnen een datacenter die de soepele voortgang kunnen borgen. Dit kan variëren van tijdelijk extra bewaking tijdens een uitbreiding of verbouwing, schoonmaak, maar ook functies als ontwerpers, project managers en operations support engineers. Verschillende specialisten werken op projectbasis en ter ondersteuning en versterking van bestaande teams.

Customer Implementation
Binnen datacenters moeten altijd nieuwe klanten worden geïmplementeerd of bestaande klantomgevingen moeten worden uitgebreid of vervangen. Bij de installatie van grote hoeveelheden hardware in een korte periode is er tijdelijk grote hoeveelheid mankracht nodig. DC People stelt hiervoor zeer flexibel inzetbare en getrainde support engineers beschikbaar, die getraind zijn om zo efficiënt mogelijk grote hoeveelheden hardware te racken en stacken.

Commissioning
Bij oplevering van een datacenter is het op de juiste manier testen en goedkeuren van de installaties een must om de werking voor nu en op langere termijn. DC People heeft de juiste commissioning- en test engineers die eventueel volgens het door hen zelf opgestelde test protocol een oplevering kunnen begeleiden.

Decommissioning
Het enige dat moeilijker is dan het bouwen van een datacenter, is het ontmantelen ervan, omdat de kans op bedrijfsonderbreking of ongelukken veel groter is bij het buiten bedrijf stellen van een datacenter dan het bouwen ervan. DC People heeft de competenties om uw faciliteit veilig en snel te ontmantelen waarbij wij de overgebleven componenten proberen te hergebruiken of te verkopen wat de kosten zal beperken.

Bekabeling
De ruggengraat van elk datacenter is het netwerk waarbij grote hoeveelheden gestructureerd aangelegde kabels de aders zijn. DC People heeft ervaring in het aanleggen en opleveren van grote hoeveelheden UTP en glasvezel (fiber) binnen zeer korte tijdspanne. Geslaagde projecten in Middenmeer zijn hier een voorbeeld van.

Audits
Van het uitvoeren van simpele hardware checks tot een audit van een geheel datacenter op operational sustainability volgens de methode van het Uptime Institute. DC People heeft de specialisten beschikbaar voor het uitvoeren

Project Management
DC People levert projectmanagement voor upgrade-, uitbreiding- of nieuwbouwprojecten van datacenters of computerruimtes. Ervaren projectmanagers die over integrale kennis en de juiste methodieken beschikken. Afzonderlijk inzetbaar voor specifieke onderdelen door de specialistische kennis of in teamverband een heel project wegdraaien.

Design Engineers
Ontwerpen van specifieke onderdelen of een compleet datacenter design met accreditering van bijvoorbeeld Uptime Institute vraagt om ATD en/of ATS gecertificeerde Design Engineers. Ook het controleren en goedkeuren van reeds gemaakte ontwerpen kunnen door deze Accredited Tier Designers (ATD) worden gedaan. Ook kan er worden gekeken en getest op de waarborging van continuïteit door contracten en afspraken van toeleveranciers door te lichten en een risico analyse te maken door een van onze Accredited Tier Specialists (ATS).