Detachering datacentrum
Detachering datacentrum

Datacenter teams inhuren

Meestal binnen 48 uur inzetbaar

Detachering op projectbasis

DC People detacheert op projectbasis snel inzetbare datacenter professionals op diverse kennis- en ervaringsniveaus. Dit kan variëren van ondersteuning tijdens de (ver)bouw door een team van smart hands, tot functies als projectmanagers, operations support engineers en zelfs geaccrediteerde ontwerpers. Verschillende specialisten werken op projectbasis en ter ondersteuning en versterking van bestaande teams bij opdrachtgevers. Het datacenter team is gereed om snel te reageren en meestal binnen 48 uur inzetbaar.

Customer Implementation (Roll-Out teams)
Binnen datacenters moeten altijd nieuwe klanten worden geïmplementeerd of bestaande klantomgevingen moeten worden uitgebreid of vervangen. Bij de installatie van grote hoeveelheden hardware in een korte periode is er tijdelijk grote hoeveelheid mankracht nodig. DC People stelt hiervoor zeer flexibel inzetbare en getrainde support engineers beschikbaar, die getraind zijn om zo efficiënt mogelijk grote hoeveelheden hardware te monteren (racking & stacking).

Commissioning
Bij oplevering van een datacenter is het op de juiste manier testen en goedkeuren van de installaties een must om de werking voor nu en op langere termijn. DC People heeft de juiste commissioning- en test engineers die eventueel volgens het door hen zelf opgestelde test protocol een oplevering kunnen begeleiden.

Decommissioning
Het enige dat moeilijker is dan het bouwen van een datacenter, is het ontmantelen ervan, omdat de kans op bedrijfsonderbreking of ongelukken veel groter is bij het buiten bedrijf stellen van een datacenter dan het bouwen ervan. DC People heeft de competenties om uw faciliteit veilig en snel te ontmantelen waarbij wij de overgebleven componenten proberen te hergebruiken of te verkopen wat de kosten zal beperken.

Project Management
DC People levert projectmanagement voor upgrade-, uitbreiding- of nieuwbouwprojecten van datacenters of computerruimtes. Ervaren projectmanagers die over integrale kennis en de juiste methodieken beschikken. Afzonderlijk inzetbaar voor specifieke onderdelen door de specialistische kennis of in teamverband een heel project wegdraaien.

Netwerk Operation Center (NOC) teams
DC People levert een flexteam van ervaren NOC Engineers ter ondersteuning en ontzorging van het NOC op uw datacenter locatie . We creëren daarmee continuïteit en geven invulling aan het 24/7 rooster waarin ons flexteam de volledige diensten kan draaien. Dit kan bijvoorbeeld ook onder supervisie van een eigen teamlead, die zelf ook één van de roosters draait in de NOC-faciliteit van waaruit zij de datacenter locaties monitort.

Design Engineers
Ontwerpen van specifieke onderdelen of een compleet datacenter design met accreditering van bijvoorbeeld Uptime Institute vraagt om ATD en/of ATS gecertificeerde Design Engineers. Ook het controleren en goedkeuren van reeds gemaakte ontwerpen kunnen door deze Accredited Tier Designers (ATD) worden gedaan. Ook kan er worden gekeken en getest op de waarborging van continuïteit door contracten en afspraken van toeleveranciers door te lichten en een risico analyse te maken door een van onze Accredited Tier Specialists (ATS).

Bekabeling
De ruggengraat van elk datacenter is het netwerk waarbij grote hoeveelheden gestructureerd aangelegde kabels de aders zijn. DC People heeft ervaring in het aanleggen en opleveren van grote hoeveelheden UTP en glasvezel (fiber) binnen zeer korte tijdspanne. Geslaagde projecten in Middenmeer zijn hier een voorbeeld van.

Audits
Onze datacenter specialisten zijn u graag van dienst met het verzorgen van gecertificeerde (jaarlijkse) Audits van uw datacenter. Zij verzorgen professionele TIER (Uptime Institute), ANSI/TIA-942-B, NEN27000 en OT (Operationele Technologie), IoT (Internet of Things) en IT Security Checks. Met de door deze specialisten opgestelde rapportage beschikt u over een overzichtelijk document waarin de huidige staat van uw datacenter en de daarin ondergebrachte voorzieningen nauwgezet in kaart is gebracht, waar nodig aangevuld met aanbevelingen inzake onderhoud en verbeterpunten. Met name diepgaande OT en IoT scans worden van steeds groter belang, aangezien hardware welke is uitgerust met daarbinnen geïmplementeerde systeem-gebonden software op het gebied van cybersecurity een steeds groter gevaar blijkt te zijn voor hackers. Steeds meer slecht, of niet goed ingeregelde (veelal remote en door derden onderhouden) OT apparatuur en installaties zoals b.v. koeling, blusgasinstallaties, toegangscontrole systemen in menig datacenter kampt met een ‘security lek’ en vormt daarmee een gewilde en gemakkelijke prooi voor kwaadwillenden. Bij de beveiliging van netwerken en de daarin opgenomen ICT componenten worden we veelal uitstekend beschermd door firewalls en andere elektronische drempels, maar het beveiligingsniveau van met name OT systemen blijkt in de praktijk ernstig te wensen over te laten. Onze OT specialisten kennen deze lekken, uitdagingen en zwakke plekken als geen ander en zijn u dan graag van dienst om ‘de OT security gaten in kaart te brengen en om deze samen met u volledig te dichten’.

 

Datacenter professionals

'Plan the work
then work the plan!'

Jelle- Senior DC Engineer

contact iconen

Let's work together

Wij detacheren direct inzetbare arbeidskrachten en leveren gespecialiseerde teams op projectbasis. De wervingsoplossingen van DC People helpen datacenters het beste talent te vinden en behouden.