Werken in een datacenter
Werken in een datacenter

Functieomschrijvingen

Standaardisatie voorkomt verwarring

Internationaal gebruikte functieomschrijvingen

Posities binnen een datacenter worden op vele wijzen benoemd en daar is vaak verwarring over. Om te voorkomen dat er een mismatch ontstaat tussen vacatures en mogelijk geschikte kandidaten, hebben wij de verschillende functies afgestemd op internationale standaarden. Hierdoor ontstaan eenduidige profielen en vacatures en sluiten de vraag en het aanbod weer op elkaar aan. Onderstaand tref je de meest voorkomende posities;

Datacenter Engineer
Zorgdragen voor installatie, operationele ondersteuning en onderhoud van ICT- en netwerkinfrastructuur.

Datacenter Manager
Ontwikkelt, exploiteert, begeleidt en onderhoudt een datacenter dat voldoet aan relevante normen/codes en voldoet aan de zakelijke behoeften.

Electrical Engineer/Designer
Ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt elektrische systemen en/of componenten volgens de vereiste specificaties, waarbij veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid centraal staan. 

Facilities Engineer
Beheert, monitort en ondersteunt fysieke faciliteiten. Sommige van deze taken omvatten verwarming en koeling van lucht en water, stroomvoorziening, generatoren, UPS-systemen, elektrische distributie en controle- en bewakingssystemen.

Facility Manager
Beheert en onderhoudt de datacenterfaciliteiten om de continuïteit en beschikbaarheid van datacenterdiensten op een effectieve en efficiënte manier te waarborgen.

Floor Manager
Beheert alle infrastructuur en activiteiten binnen de datacenterzaal en of computerruimte.

Mechanical Engineer/Designer
Ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt mechanische systemen en/of componenten volgens de vereiste specificaties, waarbij veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid centraal staan.

Operations Manager
Geeft leiding aan het operationele team dat verantwoordelijk is voor het runnen van een hoog beschikbare, effectieve, efficiënte en flexibele datacenterorganisatie.

Accountmanager
Beheert de relatie met klanten en legt de focus op klantverkopen en klanttevredenheid.

Architect
Ontwerpt nieuwe, uitbreidingen, verbouwingen en conservering van gebouwen, rekening houdend met bouwtechnieken die zorgen voor een geoptimaliseerd en efficiënt datacenter.

Building Engineer
Voert complex preventief onderhoud en correctief herstel uit van gebouwen, industriële systemen, voertuigen, apparatuur en terreinen.

Building Manager
Voert complex preventief onderhoud en correctief herstel uit van gebouwen, industriële systemen, voertuigen, apparatuur en terreinen.

Business Continuity Manager
Ontwikkelt en onderhoudt bedrijfscontinuïteitsstrategieën om ervoor te zorgen dat kritieke services op overeengekomen niveaus worden gehandhaafd in tijden van serviceonderbreking of verslechtering als gevolg van ongunstige omstandigheden.

Cabling Engineer
Installeert kabel geleiding systemen, brandwerende kabelsystemen, verschillende elektronische componenten, verschillende kabels, waaronder maar niet beperkt tot: gestructureerde twisted pair-kabel, gevlochten kabel, laagspanningskabel, single-mode glasvezelkabel en multi-mode glasvezelkabel.

Civil Engineer/Construction Engineer
Plannen, ontwerpen, overzien en beheren van alle civiele en bouwgerelateerde zaken van het datacenter.

Commissioning/Testing Manager
Ontwikkelen en aanleveren van de inbedrijfstellingsstrategie voor de ontwerp- en constructiefasen tot de laatste tests en overdracht aan Operations

Datacenter Design Manager
Ontwikkelt en onderhoudt een datacenter dat zijn zakelijke doelen kan bereiken door het opstellen en beheren van een effectief en efficiënt ontwerpplan.

EHS Manager (Environmental Health & Safety)
Ontwikkelt en implementeert gezondheids- en veiligheidsprogramma’s (H&S) om te zorgen voor naleving van milieu-, nationale, gezondheids- en veiligheidsnormen in de toepasselijke jurisdictie om de gezondheid en veiligheid van alle personen in het datacenter te waarborgen.

Finance Manager
Biedt financieel advies en ondersteuning aan het datacenterbedrijf, klanten en collega’s om hen in staat te stellen financieel verantwoorde zakelijke beslissingen te nemen.

Fire/Safety Systems Engineer/Designer
Ontwerpt, ontwikkelt brand- en veiligheidssystemen en/of componenten volgens gewenste specificaties, waarbij veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid centraal staan.

HR Manager (Human Resource)
Ontwikkelt, adviseert en implementeert beleid en voert effectief personeelsmanagement binnen een organisatie.

ICT Technology and Network Engineer/Designer
Ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt ICT- en Netwerkinfrastructuursystemen en/of componenten volgens de vereiste specificaties, waarbij veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid centraal staan.

Lawyer / Legal Advisor
Biedt juridische bescherming en service door bedrijven te adviseren over hun wettelijke rechten en plichten, inclusief de plichten en verantwoordelijkheden van het management.

Monitoring and Automation Systems Engineer/Designer
Ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt monitoring/control (EMS/BMS/DCIM) systemen en/of componenten volgens vereiste specificaties, gericht op veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.

NOC Manager
Beheert klanten, leveranciers en technische teams om ervoor te zorgen dat de ICT en het netwerk presteren volgens de vastgelegde niveaus van de SLA’s.

Product Manager
Ontwikkelt datacenterserviceproducten door alle fasen van productplanning, -implementatie en -onderhoud gedurende de productlevenscyclus uit te voeren in overeenstemming met de algemene strategie en doelstellingen van het bedrijf.

Policy and Compliance Officer
Zorgt voor en onderhoudt naleving van (nieuwe) wetten, codes, normen en voorschriften met betrekking tot het datacenter om de reputatie en integriteit van het datacenterbedrijf te behouden.

Project Manager
Beheert projecten om optimale prestaties te bereiken in overeenstemming met de originele specificaties

Risk Manager
Beoordeelt, identificeert en beheert plannen voor risicobeperking voor potentiële risico’s die de reputatie, veiligheid, beveiliging en financiële welvaart van het datacenter kunnen belemmeren.

Security Manager
Zorgt voor een veilige omgeving voor klanten en werknemers door beveiligingsbeleid en -procedures vast te stellen en te handhaven en toezicht te houden op de ontwikkeling van beveiligingssystemen voor de bescherming van faciliteiten, personeel, gegevens en activa.

Security Systems Engineer/Designer
Ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt beveiligingssystemen en/of componenten volgens de vereiste specificaties, waarbij veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid centraal staan.

Service Desk Staff
Fungeert als eerste aanspreekpunt, registreert, analyseert en probeert incidenten en serviceverzoeken op te lossen of escaleert naar tweedelijnsondersteuning.

Service Level Manager
Beheert alle Service Level Agreements (SLA’s) in de hele organisatie en zorgt ervoor dat de serviceverplichtingen worden nagekomen en tegelijkertijd serviceverbeteringsprogramma’s aansturen.

Site Manager
Beheert de bouwactiviteiten op locatie namens de constructie en inspecteert de dagelijkse voortgang van de bouwactiviteiten.

Site Selection Manager
Ontwikkelt de locatiestrategie voor datacenters die eigendom zijn van het bedrijf en beheert de locatieselectie-inspanningen voor onroerend goed, inclusief samenwerking met teams die zich richten op economische ontwikkelingsstimulansen, energie en nutsvoorzieningen, netwerkconnectiviteit, juridische, beleidsmatige en financiële overwegingen.

Solution Architect
Vertaalt zakelijke en technische vereisten naar een datacenterarchitectuur die effectief, efficiënt, compliant, schaalbaar en flexibel is.

Structural Engineer
Ontwerpt constructies die bestand zijn tegen spanningen en druk die worden uitgeoefend op het datacenter en ondersteunende constructies door omgevings- en menselijke omstandigheden en ervoor zorgen dat ze niet doorbuigen, roteren, trillen boven acceptabele limieten of instorten en dat ze stabiel en veilig blijven tijdens hun gebruik.

Sustainability Manager
Duurzaamheidsmanager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een EMS (Environmental Management System) inclusief naleving van milieuwetgeving en best practices uit de branche.

Senior datacenter engineer inhuren

'Het werken in een schone
technisch hoogwaardige
omgeving bevalt mij erg goed'

Bart CDCP werkzaam bij DC People sinds 2017
als Senior Datacenter Engineer

contact iconen

Wij helpen om de juiste matches te maken

DC People detacheert direct inzetbare arbeidskrachten en gespecialiseerde teams op projectbasis. Wij leveren de beste service aan zowel onze opdrachtgevers als kandidaten. Ons team begrijpt de dynamiek die gepaard gaat met het aannemen van een nieuwe werknemer of het nemen van de beslissing om van werkgever te veranderen.