dc-people background banner

Certificeringen.

Certificeringen.

Certificeringen. Certificeringen.

Deze certificering is een belangrijk aandachtspunt wanneer je personeel inleent. In de meeste gevallen verplicht een CAO dat een uitzendbureau NEN 4400-1 gecertificeerd is. Voor opdrachtgevers is het belangrijk om de risico’s op aansprakelijkheid en boetes te voorkomen door samen te werken met gecertificeerde bedrijven.

Het SNA-keurmerk voor de uitzendbranche is gebaseerd op de NEN 4400. De Stichting Normering Arbeid houdt het register bij van ondernemingen die het keurmerk hebben. Bedrijven met het SNA keurmerk worden scherp getoetst. Zo weet een opdrachtgever zeker dat hij met een betrouwbare partij te maken heeft. DC People laat zich meerdere keren per jaar controleren of aan alle verplichtingen wordt voldaan.

Klik hier om het meest recente certificaat downloaden.

VCU_logoVCU

Het VCU-certificaat heeft betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en is bedoeld voor werkzaamheden waar verhoogde risico’s aan verbonden zijn. Uitzendbureaus zijn wettelijk niet verplicht om met een VCU-certificaat te werken, maar DC People vindt het essentieel dat onze medewerkers nauwgezet worden geïnstrueerd over werkomstandigheden, de aard van het werk en eventuele risicovolle situaties die zich kunnen voordoen.

Om de VCU certificering te behouden moeten al onze medewerkers een VCA-cursus volgen. Het DC People VCU-handboek beschrijft de veiligheidsprocedures welke door een onafhankelijke instantie wordt beoordeelt. Het voordeel voor onze opdrachtgevers is dat het veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers hoog is en DC People voldoet aan de verplichtingen die vanuit de Arbowet van kracht zijn.